Kapat

Mesafeli Satış Sözleşmesi


NECMİYE CAN - KARTPOSTALYOLLA.COM GÖNDERİM HİZMETLERİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

İşbu sözleşme 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU

Sözleşme’nin konusu, Satıcının, Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: NECMİYE CAN - KARTPOSTALYOLLA.COM GÖNDERİM HİZMETLERİ
Adresi: İçerenköy Mah. Ceyhan Sok. No:10 / 1 Ataşehir / İSTANBUL
Tel:  +90 541 232 88 35
Whatsapp : +90 541 232 88 35 
E-posta: info@kartpostalyolla.com
Müşteri Hizmetleri:  +90 541 232 88 35 

 

 

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ

 

T.C. KİMLİK NO

 %TCKIMLIK%

ADI

 %AD%

SOYADI

 %SOYAD%

TELEFON

 %TELEFON%

E-POSTA

 %EMAIL%

ADRES

 %ADRES%

4- TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşme (“SÖZLEŞME”) madde 6’da bilgileri yer alan ("ALICI") ile Madde 6'te bilgileri yer
alan ("HİZMET SAĞLAYICI") ve Madde 7'te bilgileri yer alan ("SATICI") arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 

5- SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

5.1- Alıcı sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. Alıcı sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartları kendi özgür iradesi ile kabul eder.

5.2- Satıcı ve alıcı, sözleşmenin hükümlerini haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

6- HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Unvanı: KARTPOSTALYOLLA.COM GÖNDERİM HİZMETLERİ
Adresi: İçerenköy Mah. Ceyhan Sok. No:10 / 1 Ataşehir / İSTANBUL
Tel:  +90 541 232 88 35
Whatsapp :+90 541 232 88 35 
E-posta: info@kartpostalyolla.com
Müşteri Hizmetleri:  +90 541 232 88 35 

7- SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: KARTPOSTALYOLLA.COM GÖNDERİM HİZMETLERİ
Adresi: İçerenköy Mah. Ceyhan Sok. No:10 / 1 Ataşehir / İSTANBUL
Tel:  +90 541 232 88 35
Whatsapp :+90 541 232 88 35 
E-posta: info@kartpostalyolla.com
Müşteri Hizmetleri:  +90 541 232 88 35 6- ALICI BİLGİLERİ

8- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, Aşağıda belirtildiği gibidir:
 

Ürün Teslimat Süreleri;

Seçilen ürünün gönderimi, siparişinin verildiği tarih ve saati takip eden 1 (bir) iş günü içerisinde PTT yoluyla sağlanacaktır.

9- GENEL HÜKÜMLER

9.1- Alıcı, Madde 7'de belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


9.2- Alıcı, kartpostalı göndereceği ülkenin posta gönderim ücretini ve kanalını (normal(adi) posta/taahhütlü posta) seçmekte serbesttir. Müşteri ürün alımını gerçekleştirdikten sonra tercih etmiş olduğu posta gönderim şeklini değiştiremez.

9.3- Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (posta ücreti vb.) Alıcı’ya aittir. Alıcı seçmiş olduğu  posta gönderim ücretinin KDV tutarını ilgili kanunlar gereği ödemekle yükümlüdür. Satıcı da düzenleyeceği faturada posta ücretini ve KDV tutarını ayrı ayrı göstermekle yükümlüdür.

9.4- Sözleşme konusu ürünün müşterinin tercih etmiş olduğu posta gönderim şekli ile (PTT’ye normal (adi) posta veya taahhütlü posta) olarak teslimi Satıcının sorumluluğundadır. PTT’ye teslimat sonrası gönderinin ulaşım süresi alıcının yerleşim yeri uzaklığına göre değişebilecektir. Posta gönderim süresi Türkiye Posta ve Telgraf  Teşkilatı Anonim Şirketi prosedürlerine tabiidir.


9.5- Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.  Satıcı ürünün kabul edilmediğini alıcıya bildirmekle yükümlüdür.


9.6- Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.


9.7- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


9.8- Satıcı sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Alıcı'ya durumu yazılı olarak veya e-posta yolu ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’ya iade eder.


9.9-  Satıcı satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir.

10- CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca; ürünün ve hizmetin temel niteliğinden kaynaklı olarak cayma hakkı bulunmamaktadır.

11- DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

11.1- Bu Sözleşme ‘den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Satıcı ’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda Alıcı'nın ve Satıcı 'nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

11.2- Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

2018 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvuru tutar bilgileri;
a.     4.570,00 TL (Dört Bin Beş Yüz Yetmiş Türk Lirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
b.     4.570,00 TL (Dört Bin Beş Yüz Yetmiş Türk Lirası) ile 6.860,00 TL (Altı Bin Sekiz Yüz Altmış Türk Lirası) arasındaki uyuşmazlıklarda Büyükşehir Statüsünde Olan İllerde İl Tüketici Hakem Heyetleri,
c.     6.860,00 TL (Altı Bin Sekiz Yüz Altmış Türk Lirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllerin Merkezlerinde İl Tüketici Hakem Heyetleri,
d.     4.570,00 TL (Dört Bin Beş Yüz Yetmiş Türk Lirası) ile 6.860,00 TL (Altı Bin Sekiz Yüz Altmış Türk Lirası) arasındaki uyuşmazlıklarda Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllere Bağlı İlçelerde İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir.
Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamamaktadır.

 

Destek

7x24 Müşteri Hizmetleri

İade Garantisi

14 Gün koşulsuz iade

Güvenli Alışveriş

256 BIT RapidSSL

www.kartpostalyolla.com © 2019 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret sistemi ile hazırlanmıştır